Všeobecné podmínky

Požadavky na pronájem
Aby bylo možné pronajmout auto, musí být nájemci nejméně 21 let, mít platný řidičský průkaz, platnou mezinárodní platební kartu na jeho/její jméno a voucher. Řidiči musí mít řidičský průkaz, platný po dobu nejméně jednoho roku. Je to o odpovědnosti řidiče s cílem zajistit, že on/ona má odpovídající řidičský průkaz. Žádné náhrady se dostane za pronájem zamítnutý z důvodu neplatných řidičských průkazů.
Doba pronájmu
Pronájem začíná v okamžiku předání auta a jeden den se počítá jako 24 hodin poté, co bylo auto předáno.
Pojištění
V době vyzvednutí pronájmu vozu bude mít nájemce možnost přiobjednat si další nadstandardní pojistné ochrany, které nejsou zahrnuty v pronájmu. Důležitá poznámka: Všechny pojištění jsou neplatná, jestliže nájemce vědomě umožňuje neoprávněné osobě řídit auto nebo porušuje nájemní smlouvu. Pronajímatel bude vymáhat vzniklé škody z platební karty nájemce, pokud vůz řídí neoprávněný řidič nebo jsou porušovány podmínky nájemní smlouvy.
Zákonné pojištění
Toto pojištění je poskytováno místním dodavatelem. Jedná se o základní pojištění, které poskytuje krytí na škody na zdraví jiných osob, než řidiče a na škodu na majetku způsobenou pronájem vozidla. Občas může tento typ pojištění vyloučit poranění příbuzných a rodinných příslušníků cestující s vámi. Doporučujeme zakoupit samostatné cestovní pojištění.
Havarijní pojištění / CDW /
Když si pronajmete auto prostřednictvím EconomyCarBook.cz, vaše nájemní smlouva zahrnuje havarijní pojištění, které snižuje odpovědnost v případě nehody nebo poškození Vašeho vozidla na "Spoluúčast". Míra spoluúčasti se liší podle místa a dodavatele. Místní podmínky obsahují výši spoluúčasti, kterou budete povinen zaplatit v případě poškození pronajatého vozu. CDW pokrývá většinu případů, kdy škoda byla způsobena na vozidle po dobu nájmu s výhradou určitých výjimek, které zahrnují: • Okna / skla, • Kola a pneumatiky, • Interiér, • Podvozek nebo střechu auta, • Kde je vozidlo řízené off-road, • kdy řidič nebyl uveden na nájemní smlouvě, • Pokud je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Nelze se vzdát závazku zaplatit za tyto škody až do výše celkových nákladů. Důležitá poznámka: Vaše spoluúčast bude omezena jen v případě a za předpokladu, ža vozidlo bylo používáno v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
Krádež pojištění / TP /
Když si pronajmete auto prostřednictvím EconomyCarBook.cz, vaše nájemní smlouva zahrnuje Krádež pojištění, který snižuje odpovědnost v případě krádeže Vašeho vozidla na "Spoluúčast". Míra spoluúčasti se liší podle místa a dodavatele. Místní podmínky obsahují výši spoluúčasti, kterou budete povinen zaplatit v případě odcizení pronajatého vozu. Důležitá poznámka: Vaše spoluúčast bude omezena jen v případě a za předpokladu, že vozidlo bylo používáno a jeho klíče navráceny v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
Typ vozu / Vhodnost
EconomyCarBook.cz není schopen zajistit provedení, model nebo typ paliva pronajatého vozu tak, aby byl stejný jako vozidlo zobrazené na našich webových stránkách. Vozidla zobrazená a uvedené modely jsou nejčastější vozidla používaná našimi autopůjčovna partnery.
Voucher
Voucher musí být předložen při vyzvednutí vašeho auta z autopůjčovny. Upozornění: Nepředložení voucheru, znamená, že EconomyCarBook.cz nemůže být zodpovědný za odmítnuté pronájmy, pokud voucher není předložen. Žádné náhrady se dostane za pronájem zamítnutý z důvodu nepředložení voucheru.
Palivová politika
Půjčení s plnou a vrácení také s plnou nádrží paliva. Palivové poplatky jsou splatné při vrácení vozu u autopůjčovna partnera. Obecně platí, že většina našich autopůjčovna partnerů poskytuje plnou nádrž na počátku pronájmu a vracíte auto s plnou nádrží.
Způsob platby
Platba za pronájem aut poskytovaný EconomyCarBook.cz a potvrzení rezervace musí být provedeno platební kartou VISA, Master Card, AMEX a Diners, jiné způsoby platby nejsou akceptovány. V některých případech je možná úhrada bankovním převodem. Při vyzvednutí vozu je vyžadována platební karta na jméno řidiče kdy je provedena předautorizace. To je proto, že předautorizace která se koná na kreditní kartu je zapotřebí, dokud se vozidlo nevrátí. V některých zemích můžete být povinni předložit dvě platební karty při pronájmu vozidla vyšší skupiny. Vždy se ujistěte, že karta má dostatečný kredit k dispozici v době pronájmu. Výše předautorizace je obecně spoluúčast a palivo, ale to se liší v závislosti na velikosti vozidla, věku řidiče, destinací, doby pronájmu a místě vrácení. V případě, že se vám nepodaří předložit platnou kreditní kartu z důvodu nedostatku finančních prostředků k dispozici na kreditní kartě, může být pronájem auta odmítnut. V těchto případech nebudou již zaplacena finanční prostředky vráceny. EconomyCarBook.cz nemůže být zodpovědný za odmítnuté pronájmy v případě, že platební karta je neplatná. Žádné náhrady se dostane za zamítnutý pronájem z důvodu neplatné platební karty.
Předautorizace - Vklad
Vklad částky se bude lišit podle místa půjčení. Všichni zákazníci budou muset nechat zálohu na pokrytí nákladů na spoluúčast při havarijním pojištění (CDW) a pojištění při krádeži (TP) a pohonných hmot. Hlavní platební kreditní karty na jméno řidiče jsou přijatelné pro tento vklad (vklady v hotovosti jsou přijaty jen zřídka). Pokud není vozidlo vráceno s plnou nádrží, bude naše místní autopůjčovna partner účtovat poplatek za pohonné hmoty na jeho běžné sazbě, která může být vyšší, než je účtován u čerpací stanice. Zkontrolujte prosím stav paliva při vyzvednutí vašeho auta.
Zrušení rezervace
EconomyCarBook.cz vybírá poplatek za zrušení rezervace, kterou nejste schopni realizovat před vaším datem vyzvednutí. Žádné náhrady se dostane za pronájem který skončil brzy, pozdní vyzvednutí, nevyzvednutí nebo zrušení po datu vyzvednutí. Vaši rezervaci zrušíte v sekci Moje Rezervace na hlavní stránce našich webových stránek. Upozorňujeme, že zrušení nabude účinku dnem, kdy požadavek na zrušení obdrží EconomyCarBook.cz.
Storno poplatky:
• 2-0 dny před datem vyzvednutí - Celá částka při potvrzení rezervace
• 3 nebo více dnů před datem vyzvednutí - € 0.00
• Nevyzvednutí vozu - Celá částka při potvrzení rezervace
Překročení hranic státu
Omezení platí při překročení státních hranic. Prosím, obraťte se naše rezervační oddělení v době rezervace, zda je výjezd přes hraniční přechod dovolen a jaký je případně poplatek.
Poškození vozidla / Nehody
V případě jakékoli škody nebo nehody auta je důležité, aby údaje byly hlášeny na našeho místního autopůjčovny partnera do 24 hodin. Pokud tento postup není dodržen, může se stát pojistné krytí neplatné, přičemž nájemce ručí za všechny škody.
Všeobecné obchodní podmínky
EconomyCarBook.cz jedná výlučně jako rezervační agent a nemá možnost manipulovat, ani provozovat jakýkoli pronájem dopravních prostředků. Z tohoto důvodu EconomyCarBook.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo nehody, zpoždění, překnihování a nesrovnalosti z nějakého důvodu či postojů osob našich místních autopůjčoven. EconomyCarBook.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za další poplatky jako výsledek volitelných služeb objednaných přímo mezi zákazníkem a místní autopůjčovnou v době podpisu smlouvy o nájmu vozu. Všechny ceny zveřejněné na našich stránkách jsou pouze pro informační účely a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Ceny jsou garantované pouze v době provedení a potvrzení rezervace od EconomyCarBook.cz.